WELKOM OP WEBLOG 'WANDEL KIJK EN KIEK'
Het weblog met aandacht voor fotograferen, wandelen én fietsen

Op het weblog 'Wandel Kijk en Kiek' wil ik - Truus Wijnen - mijn passie voor wandelen, fietsen en fotografie graag met u delen.
Twente, het grensgebied met Duitsland maar ook de Achterhoek zijn de streken waar ik veel op pad ben. Was het in eerste instantie met name wandelend, de laatste tijd ben ik ook regelmatig fietsend de omgeving aan het verkennen. Altijd gaat een fototoestel mee. Vrijwel alle foto's die op dit weblog staan zijn dan ook tijdens één van die tochten gemaakt.
Ik organiseer regelmatig wandelingen. Doorgaans in het oosten van het land. Heeft u ook zin om een keer mee te gaan dan bent u van harte welkom! Wandeldata alsmede nadere informatie over de wandelingen zijn *hier* te vinden.
Dit Weblog Wandel Kijk en Kiek bestaat al jaren en door de jaren heen zijn er vele berichten op geplaatst. Om het overzichtelijk te houden is er voor al mijn wandelingen nu een eigen weblog: Wandelweblog 'Over Wandelen Gesproken'.
Hier zijn tientallen routes te vinden en worden regelmatig nieuwe wandelreportages en -routes bijgeplaatst.

De aandacht op dit weblog zal steeds meer verschuiven naar het fietsen maar blijft als hoofdthema het fotograferen houden. Eén en ander in de vorm van zowel (natuur-)foto's, fotoreportages of fotoseries, met als voorbeelden:
Maandag Wasdag
Op een Bankje
De Postbode van..


De foto's en artikelen op deze site hebben het Copyright Truus Wijnen. Wilt u info over de foto's/artikelen of ze ergens voor gebruiken, neem dan svp contact met mij op.


vrijdag 27 maart 2015

Vogels in het waterwingebied Dakhorst

In het tussen de plaatsen Enter en Wierden gelegen Ypelo heeft waterbedrijf Vitens een nieuw waterwingebied ingericht. In het gebied zijn 12 winputten gemaakt en is er daarnaast in het deel genaamd 'Dakhorst' een waterbuffer ingericht.
Rond deze waterbuffer zijn fiets- en wandelpaden aangelegd en gezien het feit dat ondertussen ook veel vogels te zien zijn in en rond het water leek het me de moeite waard om er eens te gaan wandelen en vogels kijken.
Samen met een echte vogelkenner ging ik deze week op stap in het gebied en maakte een wandeling langs Dakhorst, Mokkelengoor en De Doorbraak.
Met name rond Dakhorst zaten veel vogels waaronder wulpen, grutto's, dodaars en smienten. Ook meerdere graspiepers.
In het hele gebied  zagen we de volgende vogelsoorten:

Aalscholver, Bergeend, Blauwe reiger, Boomklever,   
Boomkruiper, Buizerd, Dodaars, Ekster, Fuut, Gaai             
Graspieper, Grauwe gans, Groene specht  
Grote bonte specht, Grote lijster, Grote  zilverreiger           
Grutto,  Holenduif, Houtduif, Huismus, Kauw, Kievit                       
Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Koolmees, Kuifeend            
Meerkoet, Merel, Nijlgans, Pimpelmees, Roodborst                    
Scholekster, Smient, Soepeend, Spreeuw
Staartmees, Tjiftjaf, Torenvalk, Tureluur
Turkse tortel, Vink, Waterhoen, Wilde eend
Winterkoning, Witgat, Witte kwikstaart, Wulp  
Zanglijster, Zwarte kraai, Zwarte roodstaart

Toch een mooi resultaat voor een dag in Maart.

Graspieper

Grutto's

Tjiftjaf (voor mij de eerste van het jaar)

Tjiftjaf

Grutto

Wulpen


Baltsende Futen, een Grutto en een kievit
Fiets- en wandelpaden rond Ypelo


Geen opmerkingen: